تیغ اره نواری بی متال چیست؟

تیغ اره نواری باید دو خاصیت مهم مانند انعطاف پذیری و برندگی را داشته باشد. خاصیت انعطاف پذیری به این دلیل است که در

اره نواری چوب بر چیست؟

یکی از انواع اره نواری ها، اره نواری مخصوص برش چوب می باشد. اینگونه از اره نواری ها دارای تیغه ی مخصوص، بدنه فلزی

مشخصات کلی تیغ اره نواری

تیغه اره نواری شامل عرض، ارتفاع دندانه، ضخامت، زاویه دندانه، نوع دندانه، گام دندانه و تکیه گاه نیز هستند که هر کدام